TOPLUMSAL KATKI

Kalite Kurulunun yaptığı Toplumsal Katkı anketi geribildirimleri doğrultusunda Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr.Öğr. Üyesi Sema Aydın Ceran, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne "TOPLUMSAL KATKI PROJESİ" başlığı altında "Bugünün Çocuğu Yarının Yetişkini için Anne ve Babaların Etkili Ebeveyn Rollerinin Geliştirilmesi" projesi kabul edilmiş ve okullarda eğitime başlanmıştır. 

Türkçe Eğitimi bölümünde ise 3. sınıf/1. yarıyıl ders planında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında faaliyetlere başlanmış olup öğrencilerden gelen etkinlik ve projeler değerlendirilerek hayata geçirilecektir. Bunlardan en belirgin ve kapsamlı olan proje yeni kurulan fakültemiz için kütüphane oluşturmaya yönelik girişimdir. Dersle ilgili faaliyetlerin fotoğraf ve çıktıları web sitemizde yayınlanacaktır. 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023