PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK MERKEZİ

Kalite Kurulunun Kurumsal İç Değerlendirme Raporu ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik anketi geribildirimine istinaden Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rebherlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, Tıp Fakültesi bünyesinde Psikiyatri bölümünde uzun yıllardır verilen hizmetin dışında Tıp ve Eğitim Fakülteleri öğretim üyeleri tarafından öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmeye başlanmıştır.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210913-7.htm


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023