TOPLUMSAL KATKI

Kalite Kurulunun yapmış olduğu Toplumsal Katkı anketleri geribildirimine istinaden Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Kamil Arı'nın gerçekleştirdiği topluma katkı faaliyetleri sunulmuştur.


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023