ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER

Kalite Kurulunun yaptığı "Özel Gereksinimli Bireyler" Anketi geribildirimine yönelik yapılan iyileştirmeler şunlardır:

 

Pandemi Döneminde Engelli Öğrencilere Özel Uygulamalar

-Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığıyla engelli öğrenciler aktif olarak desteklenmeye çalışıldı ve uzaktan eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirmek için ek çevrimiçi toplantılar düzenledi. Küresel salgın sürecinde eğitimde kullanılan yeni yöntemlerle yapılan çevrim içi dersler,derslerde içerik zenginleştirme ,çevirim içi sunumlarda büyük yazı karakteri , karşıt renklerin kullanılması ve yeni teknolojileri kullanımı ,ders materyallerinin zengin sunum şeklinde paylaşılması gibi ufak değişiklikler bile engelli öğrenciler için erişilebilirliği arttırdı. Salgın sonrası engelli öğrencilere yönelik yüz yüze eğitim döneminde uzaktan eğitim uygulamalarının ek bir araç olarak devam etmesi istendi. UZEM arşiv kayıtları engelli öğrenci erişimine açıldı. İşitme engelli öğrenciler için ders içeriğinin metin formatında sağlanması, çevrimiçi derslerde altyazı veya işaret dili çevirmenlerinin kullanılması teşvik edildi ,görme engelli öğrenciler için slayt açıklamaları ve okuyucuya uyumlu destekleyici belgeler sağlamak, zengin metin formatları ve büyük yazı tipleri kullanmak, sunumlarda zıt renkler kullanmak, ders sırasında grafik ve tabloları açıklamak gibi olanaklarda uyarılar yapıldı.  Engelli öğrencilerin erişilebilirlik endişeleri öğretim elemanlarına iletildi ve engelli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları aksayan yönlerde öğretim etkinliğini sağlamak ve için çaba gösterildi.(https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/14772-akademisyenler-icin-bilgilendirme-formu-)-Engelli öğrencilerin dijital okuryazarlığını geliştirmeye odaklanılıp, kütüphaneye dışarıdan erişim sağladı. https://www.selcuk.edu.tr/kutuphane/Ayrinti/4863-kampus-disi-erisim

-Uzaktan eğitim kapsamında, uygulamalarda nasıl gezinileceği ve uzaktan eğitim ile ilgili görüntülü ve alt yazılı açıklamalar yapıldı.

https://selcuk.edu.tr/Birim/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz

- Üniversitemizdeki eğitim ve psikososyal destek sistemleri değerlendirdi ve yeni bir merkez kurulmasına karar verildi .Engelli öğrencilerin yaşadığı stres ve kaygıyı hafifletmek için destekleyici çevrimiçi görüşmeler  düzenlendi.
Özel ihtiyaçlarını belirlemek ve uzaktan eğitime uyum sağlamalarına yardımcı olmak için engelli öğrencilerle bireysel olarak çalışıldı. Engelli öğrencilerin desteklenmesi konusunda resmi yönerge hazırlandı  (https://www.selcuk.edu.tr/Birim/engelli_ogrenci , Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının; Tarihi 30/09/2021,Sayısı :E-25669789-050.01.04-146720)

 
-Yüksek öğretimde erişimdeki engelleri kaldırmak için üniversiteler olarak proaktif ve ihtiyaç temelli bir eylem planı benimsendi..Her bölüm ve her derece programı, öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve belirli engel türlerine dayalı olarak kendi özel düzenlemelerine çalışıldı. Özellikle görünmeyen engelleri olanlar için sistematik bir veri tabanının oluşturuldu.

(https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/14770-formlar) 

-Engeller konusunda farkındalık yaratmak ,kendi eksikliklerimizi görmek ve durumu iyileştirmek, alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendirmeleri için  engelli öğrencilere anket yapıldı.Engel avı uygulamasıyla hızlı tespit ve kalıcı çözümler geliştirildi. . (https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/14821-engel-avi)

-Kabul süreçlerinden itibaren engelli öğrencilerin yükseköğretime erişimlerini destekleyecek yasal düzenlemeler tüm akademik birimlere duyuruldu. (https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/14731-guncel--duzenlemeler) Üniversitemizde engelli öğrencilere yönelik düzenlemeler bulunmaktadır: Bedensel engellilere özel malzeme yardımı yapılmaktadır. Bir asistan, ihtiyaçlarına bağlı olarak görme engelli bireylere yardımcı olmakta; otizmli kişilere de asistanlar sağlanmakta, sınava kendi başlarına bir odada girme ve kendilerini daha rahat hissetmeleri için imkan tanınmaktadır.Büyük basılı soru kitapçıklarının sağlanıp  engelliliğe bağlı olarak sınavlar için ek süre verilmektedir.

- Akademik desteğe ve kurslara, kampüslere ve materyallere erişim konusunda her düzeyde yardıma ihtiyaç olabileceğinden akademik danışman listesi düzenlenip üniversitemizin tüm birimlerinde koordinatörlüğü temsil eden ve öğrenci işlerinden sorumlu idarecilerimizden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu . (https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/14737-engelli-ogrenci-akademik-danismanligi-)

-Pandemi sırasında belirli engelli öğrenciler için daha fazla desteğe ihtiyaç vardır. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler  için aile ve öğrenci ile düzenli temas sağlandı .Özel çevrimiçi kişiler ve akran eğitimiyle yardımcı olundu. (https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/16470-oryantasyon-ve-akran-danisma-programi) .  Engelli olmayan gönüllülerin uzaktan eğitim sürecinde engelli öğrencilere akran desteği sağladığı akran destek programı yürürlüğe konuldu. (https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/Ayrinti/15007-akran-destegi)


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023