UZAKTAN EĞİTİM

Selçuk Üniversitesinde Uzaktan Eğitimde Kaliteyi Artırmaya Yönelik Faaliyetler

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Selçuk Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir araştırma ve uygulama merkezidir. 2019-2020 Bahar yarıyılının ortalarında baş gösteren COVID-19 salgını nedeniyle hızla uzaktan eğitime geçiş yapılmış ve halen çalışmalara devam edilmektedir.

İlk aşamada kurum dışından bir firmadan Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) ile Sanal Sınıf uygulama hizmeti satın alınmıştır. LMS sistemi Moodle altyapısı üzerine kurulu iken Sanal Sınıf uygulaması olarak Adobe Connect altyapısı kullanılmıştır. Sınavlar LMS Moodle sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmıştır ve öğretim elemanının tercihine göre çoktan seçmeli/ödev/proje şeklinde olmuştur.

İlk dönem karşılaşılan en büyük sorun LMS hizmetinin dışarıdan alınmasından kaynaklı anlık giriş sayılarındaki sınırlamadır. Sunucunun yeterli performansa sahip olmaması nedeniyle anlık en fazla 1200-1300 kişi sisteme girebiliyordu. Bununla birlikte Adobe Connect uygulamasında yaşanan teknik sorunlarda sorunumuzu iletebileceğimiz bir muhatap bulunmamaktaydı.

Hem Öğrenci hem de Öğretim Elemanlarına yapılan anketlere verilen cevaplar neticesinde sanal sınıf uygulaması olan Adobe Connect te çok fazla teknik sorun (ses yok/video yok/slaytlar senkron gelmiyor vb) ile karşılaşıldığı, sınav güvenliğinde (kamera açılmadığı için kopya olayı ile sıkça karşılaşılmış) sorun yaşandığı ve özellikle çevrimiçi sınavlarda kamera açma gibi bir uygulama olmadığından ölçme-değerlendirmenin tam olarak yapılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2020-2021 Bahar yarıyılı itibari ile üniversitemizin kendi sunucuları üzerinde Moodle LMS sistemi kurulmuştur. Sistem optimizasyonu sağlanarak anlık 3500 kişinin sistemi kullanabilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca Adobe Connect ten vaz geçilmiş ve LMS sistemimize Microsoft Teams ile Google Meet sanal sınıf uygulamaları entegre edilmiştir.

Sınav güvenliğine yönelik ise Safe Exam Browser uygulaması ile Protronic gözetmenli (kameralı) uygulama sistemine geçiş yapılmıştır.


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023