MEZUN ANKETİ

Kalite Kurulunun mezunlara yönelik anketi geribildirimlerine göre Kadınhani Faik İçil Meslek Yüksekokulunun cevabi yazısı sunulmuştur.

Mezun öğrencilerimizin Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu web sayfası “Mezun Bilgi Sistemi” menüsü (sekmesi) ile girmeleri sağlanmakta, mezuniyet sonrası takipleri yapılmaktadır. https://mezun.selcuk.edu.tr/tr/Home/Index


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023