SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

Faaliyet 1: Önlisans öğrencilerinin proje yazma ve araştırma yapma becerilerini geliştirebilmek için yapılan bu projelerle; öğrencileri bilimsel etkinliklere katmak, özendirebilecek ve yönlendirmek amaçlanmıştır. Projeler ilgili yürütücü eşliğinde öğrenci/öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Proje sonrasında öğrencilerle birlikte yayın yapılması projenin amaçlarına ulaşıldığının da bir göstergesidir.

Selçuk Üniversitesi BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen önlisans araştırma projelerinde 2018 yılında Sarayönü MYO olarak 3 projemiz desteklenmiştir. İlgili belgelere madde 6, faaliyet 1 klasöründen erişilebilir.

 

Faaliyet 2: Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantıları, yılda bir kez yapılmakta ve kalite hedefleri, ölçüm kriterlerine göre değerlendirilerek gerçekleştirme oranları saptanmakta, başarısız olunan hedefler ele alınarak başarıya ulaşılması için gerekenlerin yapılması karara bağlanmaktadır. Böylece yönetim ve bölümlerin eğitim-öğretim geri dönüşleri alınmaktadır.

Kalite yönetim sistemi, Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısı 12 Aralık 2018 tarihinde Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Yasemin Pınarkara ve Öğr. Gör. Mehmet Yılmaz başkanlıklarında, Yüksekokul sekreteri ve şefi ile bölüm başkanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir. İlgili faaliyet, Etkinlik sekmesià2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemià Kalite yönetim sistemi, Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısı bulunmaktadır. Ayrıca madde 6, faaliyet 2 klasöründe ilgili belgeler verilmiştir.

 

Faaliyet 3: ISO 9001:2015 yıllara göre gözetim tetkiklerinin bazı belgeleri madde 6, faaliyet 3 klasöründe verilmiştir.

 

Faaliyet 4: Yüksekokulumuzda öğrenci ve personel memnuniyet anketleri kalite kapsamında yıllardır yapılmaktadır. Bu anketlerin sonuçları ISO 9001:2015 tetkikleri raporlarında yer almaktadır. Ayrıca yüksekokulumuzda web sitesi ve sosyal medyamızdaki memnuniyeti ölçmek için çevrim içi olarak anket gerçekleştirilmiştir. Anket yüksekokulumuzdaki bir hocamız tarafından sorular hazırlanmış ve geri dönüşlere göre güncelleme yapılmıştır. Bu faaliyete ilişkin belgeler madde 6, faaliyet 4 klasöründe verilmiştir.

 

Faaliyet 5: Oluşan atıkların geri kazanılmaması, mevcut kaynakların ve enerjinin kullanımı açısından çeşitli sıkıntılar yaratır. Sıfır atık da israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık miktarını azaltmayı ve oluşan atığın geri dönüştürülmesini amaçlayan bir anlayıştır. Diğer bir ifadeyle bu anlayışla beraber atık çıkarmayı azaltma ve atıkları değerlendirme konusunda insanlara yeni bir bilinç kazandırmak amaçlanmıştır.

Yüksekokulumuzda sıfır atık projesini desteklemek için “sıfır atık sistemi” kurulmuştur ve israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sarayönü MYO "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanılmıştır. İlgili faaliyet; Etkinlik sekmesià2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemià Sıfır atıf projesi  bulunmaktadır. Ayrıca madde 6, faaliyet 5 klasöründe verilmiştir.

 

Faaliyet 6: Selçuk Üniversitesi ile Sarayönü Belediyesi arasında ata tohumların Sarayönü, Konya ve Türkiye’de yaygınlaştırılması ve uzun süreli korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında, Sarayönü ilçesinin gelişimine katkı sağlayabilecek yüksek lisans ve doktora tez projelerinin desteklenmesi, ata tohumların yetiştirilmesi ve araştırma yapılması için arazi tahsisinin sağlanması, Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim elemanları ile çiftçilerin teknik gezi ve saha çalışmalarına imkân sağlanması, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu bünyesindeki seranın modernizasyonu amaçlanmaktadır.

Haber Kaynağı: https://www.selcuk.edu.tr/HaberKulturSporDetay/2021-ata-tohumlarin-yayginlastirilmasi-ve-uzun-sureli-korunmasi-hedefleniyor-7949 adresinden ulaşılabilir. Ayrıca madde 6 faaliyet 6 klasöründe ilgili belgeler verilmiştir.

 

Faaliyet 7: Yüksekokulumuzda tarımsal üretim alanı sahamızda, öğrenciler ve ilçe halkına yılın belirli zamanlarda, tarımsal üretim işlemlerinin gerçekleşmesi için gerekli budama işlemleri Öğr. Gör. Mehmet Yılmaz ve Öğr. Gör. Murat Demirsoy tarafından öğretilmektedir. Öğrenci ve ilçe halkından alınan geri dönüşler neticesinde, eğitimin tekrarlanması veya başka üretim işlemlerinin öğretilmesi sağlanmaktadır. Bu faaliyet ile ilgili belgeler madde 6 faaliyet 7 klasöründe verilmiştir.

 

Faaliyet 8: Teknik gezinin görevi öğrencilerin sektör ile entegresini sağlamak, işin mutfağında neler olup bitiyor diye göstermek ve mezuniyet sonrasına öğrencileri hazırlamaktır. Bu kapsamda uzun yıllardır öğrencilerle farklı sektörlere teknik gezi yapılmıştır.

Yüksekokulumuzda öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın katılımıyla gerçekleşen teknik gezilerle öğrencilerin mezun olduklarında ve/veya staj yaptıklarında çalışacakları fabrika ortamları tanıtılarak iş akışları anlatılmaktadır. Bu faaliyet ile ilgili belgeler madde 6 faaliyet 8 klasöründe verilmiştir. Ayrıca Etkinlikler sekmesinde yıllara göre bazı teknik geziler verilmiştir.

 

Faaliyet 9: Kulüplerin en büyük avantajları yeni arkadaşlıklar ve kişisel gelişim becerileridir. Ayrıca iş, sanat, eğitim vb. alanlarda uzman kişilerle tanışabilmeleridir. Bu avantajlar göz önünde bulundurularak yüksekokulumuzda 2019 yılında “Çevre Koruma Topluluğu” kurulmuştur. İlgili topluluğa Aday öğrenci sekmesià Topluluk ulaşabilirsiniz. Topluluğun yapmış olduğu etkinliklerinden bazılarına ulaşmak için tıklayınız.

https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/sarayonu_myo/2019-2020_kahvalt%C4%B1_etkinli%C4%9Fi.pdf

https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/sarayonu_myo/2019-2020_k%C3%BCt%C3%BCphane.pdf

 

Madde 8: “Biriminizde öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerini sürdürmek ve iyileştirmek için ne gibi faaliyetler (araştırmacıların eğitimi, laboratuvar eğitimleri, seminer vb.) gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin kanıtların kalitekomisyon@selcuk.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.”

 

Faaliyet 1: Yüksekokulumuz tarım programlarındaki hocalarımızın, tarımsal üretimde kullanacakları yeni teknolojileri sistemleri hakkında bilgi almak için sektördeki şirketlerin katkılarıyla seminerler düzenlenmektedir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen; Ekofen Tarım A.Ş. yönetim kurulu başkanı Mehmet Serin ve yönetim kurulu üyesi Fazıl Mermer tarafından, kurak ve yarı kurak alanlarda ağaç veya fide dikim başarılarının artırılmasına yönelik üretmiş oldukları bitki destek üniteleri ile ilgili seminer verilmiştir. İlgili seminer: Etkinlikler sekmesià2020-2021 Etkinliklerindenà Yüksekokulumuzda seminer bulunmaktadır. Ayrıca ilgili belgeler madde 8, faaliyet 1 klasöründe verilmiştir.

 

Faaliyet 2: Yüksekokulumuz bölüm web sayfalarının doldurulması ve aday öğrenciler için web sayfasında olması gereken bilgiler için web eğitimi verilmiştir. Bu eğitim hem bölüm sayfalarının doldurulmasında hem de kişisel web sayfası tasarımında kullanılabilir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde 20 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen; "Web Bilgi Girişi" konulu çevrim içi eğitim semineri, 20.04.2021 tarihinde hocalarımızdan Öğr. Gör. Birkan Büyükarıkan anlatımıyla ve hocalarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler sekmesià2020-2021 Etkinliklerindenà Çevrimiçi Web bilgi girişi semineri bulunmaktadır. Ayrıca ilgili belgeler madde 8, faaliyet 2 klasöründe verilmiştir.

 

Faaliyet 3: Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim elemanlarından bölüm başkanı Öğr. Gör. Dr. Muhammed Kamil ÖDEN, ve bölüm hocaları Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Yabgu HORASAN (Üniversitemiz Sektörel Hizmetler Koordinatörü) ve Öğr. Gör. Ali ÖZDONER ile birlikte 30.11.2018 tarihinde Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'de incelemelerde bulunmuş ve çevre alanında üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde projelerini konuşulmuştur. İlgili faaliyet, Etkinlik sekmesià2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemià Çevre bölümü teknik gezisi bulunmaktadır. Ayrıca madde 8, faaliyet 3 klasöründe ilgili belgeler verilmiştir.

 

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023