7. Danışmanınızın tez konusu belirleme, literatür tarama, proje yazma, tez önerisi hazırlama, tez ara raporlarının hazırlanmasına ilişkin konularda size yeterli yardım ve desteği sağladığını düşünüyor musunuz?

Radar (G) Pasta (G) Bar (G) Line (G) Polar (G)

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023