3. Öğrencilerin, ders sırasında aktif katılımı sağlanmakta mıdır?

Radar (G) Pasta (G) Bar (G) Line (G) Polar (G)

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023