4. Dersler öğretim elemanı tarafından, öğrenciler için ilgi çekici hale getirilmekte midir?

Radar (G) Pasta (G) Bar (G) Line (G) Polar (G)

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023