Kütüphaneyi en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?

Pasta (G) Bar (G) Line (G) Polar (G)
Seçenekler Toplam Oy Sayısı Yüzdelik Oran
Diğer... 47 32,41 %
Kitap ödünç almak 46 31,72 %
Kitap okumak 21 14,48 %
Ders çalışmak 14 9,66 %
Referans kaynaklarını (ansiklopedi, sözlük, atlas vs ) kullanmak 6 4,14 %
Elektronik kaynakları (e-dergi, e-kitap, e-tez, veri tabanı vs.) kullanmak 6 4,14 %
Fotokopi hizmetinden faydalanmak 4 2,76 %
Ödev yapmak 1 0,69 %

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023