DIŞ PAYDAŞ ve TOPLUMSAL KATKI MEMNUNİYET ANKETİ

Sayın Paydaşımız;

Üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili dış paydaşlarımızın beklenti ve önerilerini belirleyebilmek ve toplumsal katkı faaliyetlerimize yönelik görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Anket bilgileri Stratejik Plan çalışmaları ve dış paydaş memnuniyetini artırmak haricinde her hangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Paydaşımız olarak yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Hangi kurumda çalışıyorsunuz?

İletişim bilgileriniz? (İsteğe bağlı)

Selçuk Üniversitesi?nin ilişkide olduğunuz birim veya birimleriyle olan ilişki düzeyini belirtiniz. (Not: İlişkide olduğunuz birim veya birimleri dikkate alarak doldurunuz ve diğerlerini boş bırakınız. 0=fikrim yok, 1=çok az, 5=çok fazla)

1
2
3
4
5
Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Laboratuarlar
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTEK)
Daire Başkanlıkları
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Öğrenci Toplulukları
Hastaneler
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Akademik Personel

İlişkide olduğunuz birim veya birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi belirtiniz.

Hiç Beğenmedim
Beğenmedim
Kararsızım
Beğendim
Çok Beğendim
Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Laboratuarlar
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTEK)
Daire Başkanlıkları
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Öğrenci Toplulukları
Hastaneler
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Akademik Personel

Üniversitemizin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet derecenizi belirtiniz

Hiç Beğenmedim
Beğenmedim
Kararsızım
Beğendim
Çok Beğendim
Eğitim Öğretim
Araştırma Geliştirme
Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
Çevreye duyarlılık
Danışmanlık Hizmetleri (Sektörel Hizmetler Kataloğu)
Toplumsal yaşama katkı
Sosyal sorumluluk
İletişim
Şeffaflık ve paylaşım
Hizmet Kalitesi

Selçuk Üniversitesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Selçuk Üniversitesi, Türkiye'nin nitelikli yüksek öğretim kurumlarından biridir.
Selçuk Üniversitesi bölgesel Kalkınma hedeflerini dikkate alır.
Selçuk Üniversitesi, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Selçuk Üniversitesi, iş yaşamına nitelikli mezun sunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi dış paydaşlarıyla sürekli etkileşim içerisindedir
Selçuk Üniversitesi sanayi işbirliği yeterlidir
Selçuk Üniversitesi akademik personeli yeterli danışmanlık hizmeti vermektedir
Ders programlarının oluşturulmasında ve güncellenmesinde fikirlerimiz alınmaktadır
Selçuk Üniversitesi katılımcı bir yapıya sahiptir
Bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma ve çalışmalar hakkında paydaşlarını bilgilendirir.
Bünyesinde gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler hakkında paydaşlarını bilgilendirir.
Sunduğu hizmetler konusunda paydaş görüşlerini alır.
Üniversitenin araştırma olanakları hakkında yeterince bilgi sahibiyim.
Gerektiğinde üniversite bünyesinde üretilen bilimsel bilgiye kolaylıkla ulaşabilirim
Kullanılan araştırma laboratuvarlarının alt yapısının güncel teknolojisinin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024