ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

Bu anket çalışması, Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerimizin beklentilerini, karşılaştıkları sorunları ve memnuiyet düzeylerini belirlemek için yapılmaktadır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Cinsiyetiniz?


Bölümünüz?

Sahip olduğunuz engel türü?


Sağlık raporunuzda yer alan engel dereceniz?


Sahip olduğunuz engellilik durumu?


Öğrenci olarak barınma yeriniz?


Selçuk Üniversitesi birimleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kampüste bulunan Kılavuz çizgileri yeterlidir.
Binalarda Engelli lavaboları bulunmaktadır
Binalarda Engellilere uygun asansör (sesli veya kabartma yazılı) bulunmaktadır
Üniversitem sosyal kültürel ve sportif etkinliklere bizim de katılımımızı sağlamaktadır
Kampüsteki merkezi kütüphane engelli dostudur.
Akademik personel engel türümüze göre ders anlatım tekniğini farklılaştırmaktadır
İdari personel bize yardımcı olmaktadır.
Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra engellilere yönelik yeterli oryantasyon eğitimi verilmektedir
Üniversitede bina girişlerinde bulunan rampalar yeterlidir.

Üniversiteye ulaşımınızı nasıl sağlıyorsunuz?


Aşağıda Selçuk Üniversitesi derslik ve laboratuarlarına ilişkin verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Ortopedik engelli öğrencilerin derslikleri alt katlarda bulunmaktadır.
Bilgisayar laboratuvarlarındaki en az 1 bilgisayarda ekran okuyucu yazılım mevcuttur
Fizik, kimya vb. laboratuvarlardaki malzemeler engelli öğrencilerin kullanabileceği şekilde erişilebilmektedir
İşitme engelliler için yönlendirici levhalar mevcuttur
Derslik ve laboratuvarların ismi kapıda kabartma olarak yer almaktadır.

Ders içi öğretim sürecinden yararlanma durumunuza ilişkin aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Öğretim elemanları az gören öğrenciler için görselleri büyüterek sunum yapmaktadır.
Öğretim elemanları işitme engeli bireyler için işaret dili tercümanı kullanmaktadır
Öğretim elemanları az gören öğrenciler için büyük puntolu notlar kullanmaktadır.
Öğretim elemanları görme engelli öğrencilerin ses kaydı yapmasına izin vermektedir
Öğretim elemanları görme engelliler için görsel sunumları sesli olarak sunmaktadır
Derslerin takibi ve ek çalışma için asistan desteği sağlanmaktadır.

Diğer öğrencilerle aynı yer ve zamanda mı sınava giriyorsunuz?


Sınavlar sırasında aşağıdaki hizmetlerden hangilerini alabiliyorsunuz?


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023