MEZUN ANKETİ

Değerli Mezunumuz,

 

Bu anket formu, Selçuk Üniversitesi mezunu siz değerli paydaşlarımızın görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda program ve ders çıktılarını belirlenmek amacıyla geliştirilmiştir. İlginize ve katılımınıza teşekkür ederiz.

Hangi bölümden mezun oldunuz?

Mezuniyet Tarihiniz?

Mezun olduktan sonra ilk işinize ne zaman girdiniz?


Çalıştığınız kurum aşağıdaki kategorilerden hangisine girmektedir?


Çalışma alanınız? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz).


Mezuniyet alanınız ve Selçuk Üniversitesi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Lisans eğitiminin, bireysel/bağımsız çalışma becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum.
Lisans eğitimim sırasında, takım çalışması yapabilme becerisi kazandım.
İş bulmada veya sektör değiştirmede zorlukla karşılaşmadım.
Eğitimim sırasında, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandım.
Mezuniyet sonrasında eğitimini aldığım alanda iş bulabildim.
Aldığım eğitim istihdam edilmeme katkı sağladı.
Çalıştığım işletmede bulunduğum konumdan memnunum
Aldığım eğitim şu anki mesleki konuma ulaşmada katkı sağladı.
Aldığım eğitimden memnunum
Tanıdıklarıma okuduğum bölümde eğitim almalarını öneririm.
Aldığım eğitim sektörde ihtiyaç duyduğum bilgi ve becerileri kazandırdı.
Aldığım eğitim kişisel gelişimime (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) katkı sağladı.
Aldığım eğitim sayesinde çalıştığım işletmeye önemli katkılar verebiliyorum.
Almış olduğum lisans eğitiminin beni lisansüstü çalışmalara yeteri kadar hazırladığını düşünüyorum.

Mezuniyet sonrası Selçuk Üniversitesi ile iletişiminiz sürüyor mu?


Üniversitedeki etkinliklere (tanıtım, kurs, seminer, toplantı, kariyer günleri vb.) katılmak ister misiniz?


Selçuk Üniversitesi mezunu olarak, öğrencilerin eğitimine ilişkin aşağıda yer alan önerilere katılma düzeyini işaretleyiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kariyer Merkezi faaliyetleri artırılmalıdır
Eğitim programlarında bilişim teknolojilerinin kullanımı artırılmalıdır
Ders içerikleri ve işleme yöntemleri güncellenmelidir
Öğrenci asistanlığı uygulamaları geliştirilmelidir
Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları olanakları artırılmalıdır
Yan dal ve çift anadal programlarının sayısı artırılmalıdır
Eğitim programları iş yaşamının beklentilerine göre güncellenmelidir
Seçmeli dersler iş yaşamına göre çeşitlendirilmelidir
KPSS gibi sınavlara yönelik hazırlık eğitimleri artırılmalıdır
Staj ve iş yerinde eğitim uygulamaları artırılmalıdır
Üniversite-Sanayi işbirliği geliştirilmelidir

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023