UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ

Değerli Öğrencilerimiz,
Bu anket çalışmasının temel amacı, salgın sürecinde Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitim dersleri hakkındaki memnuniyet düzeyini saptamak, Kalite Kurulu olarak sorun, öneri ve taleplerinizi  alarak uzaktan eğitim performansını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektir.

Ayırdığınız zaman, gösterdiğiniz ilgi ve katılımınız için şimdiden teşekkürler.

Öğrenim gördüğünüz program?

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine erişim ve dersleri izleyebilmek ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Uzaktan eğitim sistemine bağlanıp derslerimi izleme sürecini biliyorum.
Uzaktan eğitimle ilgili sorun yaşamam durumunda, uzaktan eğitim bölüm sorumlusuna ulaşabiliyorum.
Uzaktan eğitimle ilgili sorun yaşamam durumunda UZEM'e ulaşabiliyorum.
Uzaktan eğitim dersleri tarih ve süreleri önceden ilan edilip bize duyuruldu.
Uzaktan eğitim dersleri ile ilgili bilgilendirici duyuruları takip ediyorum.
Uzaktan eğitimle ilgili Selçuk Üniversitesi UZEM sayfasını düzenli takip ediyorum.
Uzaktan eğitim sistemine sorunsuz bağlanabiliyorum.

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine erişim ve dersleri izleyebilmek ile ilgili aşağıdaki verilen ifadeleri beğeni düzeyinizi işaretleyiniz.

Hiç Beğenmedim
Beğenmedim
Kararsızım
Beğendim
Çok Beğendim
Uzaktan eğitim derslerinin süresi
Uzaktan eğitim derslerinin içerikleri
Uzaktan eğitimle ilgili verilen ek kaynakların yeterliliği
Uzaktan eğitim dersi veren öğretim üyelerinin hazırlıklı olması
Uzaktan eğitim derslerinin tekrarlı izleyebilme olanağı
Uzaktan eğitim derslerinin anlaşılabilirliği
Uzaktan eğitim derslerinin verimliliği

Uzaktan Eğitim sistemini hangi cihazlardan takip ediyorsunuz?


Salgın sürecinde uzaktan eğitim sistemiyle dersleri alıyor olmanız yeterli ve etkili öğrenme modeli midir?


Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine erişim ve dersleri izleyebilmek ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyeleri yeterli kaynak ve materyaller kullanmaktadır.
Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerini anlamakta güçlük çekiyorum.
Uzaktan eğitim sisteminin teknik altyapısı yeterlidir.
Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerine anlayamadığım konuları sorabiliyorum.
Uzaktan eğitim sistemi sayesinde ders içeriklerine hızla ulaşabiliyorum.
Uzaktan eğitim sistemi sayesinde dersleri tekrarlı izlemek bana yarar sağlıyor.
Uzaktan eğitim sistemi sayesinde zamanımı daha verimli kullanabiliyorum.
Uzaktan eğitime bağlanmada zaman zaman teknik sorunlar yaşıyorum.
Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminden genel olarak memnunum.
Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi benim için salgın günlerinde yararlı olmuştur

Sınıfınız?


Öğrenim türünüz?


Sizce uzaktan eğitim sisteminin olumlu yönleri nelerdir?

Sizce uzaktan eğitim sisteminin olumsuz yönleri nelerdir?

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023