Yabancı Dil Öğrenme Memnuniyet Anketi

Sevgili Öğrencilerimiz, bu anket çalışması öğrenimiz sırasında verilen yabancı dil derslerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Vereceğiniz yanıtlar, yabancı dil eğitiminin niteliğini artırmada ve üniversitemizin kalite politikasının geliştirilmesinde kullanılacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Anket değerlendirmelerinde, kişisel verileri koruma esastır. 

Aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Selçuk Üniversitesini bilinçli olarak tercih ettim.
Tercih yapmadan önce Selçuk Üniversitesi?nde kazandığım bölümün / programın özellikleri ve içeriği hakkında araştırma yapmıştım.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADAM)'da verilen eğitim-öğretimi kaliteli buluyorum
Derslerde kullanılan eğitim teknolojisini (projeksiyon cihazı, ses sistemi vb.) yeterli buluyorum.
Derslerde kullanılan çevrim içi (online) eğitim teknolojisini yeterli buluyorum.
Eğitim-öğretim yılı başlangıcında YADAM tarafından uygulanan oryantasyon programını yararlı buldum.
YADAM'da derslerimize giren öğretim elemanlarının bilgi, beceri, akademik yaklaşım ve bakış açısını yeterli buluyorum.
YADAM'da çevrim içi(online) derslerimize giren öğretim elemanlarının teknolojik araç kullanım becerisini, akademik yaklaşım ve bakış açısını yeterli buluyorum.
YADAM'daki öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutumu tatmin edicidir.
Ders dışı zamanlarında, YADAM'daki akademik danışmanlığımızı (academic advisor) yapan öğretim görevlisine ulaşmakta zorluk çekmiyorum.
Ders dışı zamanlarda derslerimize giren öğretim elemanlarına rahatlıkla ulaşabiliyorum.
YADAM yönetiminin öğrencilerle iletişimi tatmin edicidir
YADAM'da engelli öğrencilere verilen hizmetleri yeterli buluyorum.
YADAM'da Öğrenci İşlerince sunulan hizmetler tatmin edicidir.
YADAM'daki dersliklerin fiziki durumunu yeterli buluyorum.
Çevrim içi (online) sınav siteminden memnunum.
YADAM içindeki Wi-Fi Internet bağlantılarına kolayca erişebiliyorum.
YADAM'da öğrenci kulüplerindeki etkinlikleri yeterli buluyorum.
YADAM'daki derslerde bölümümüzle ilgili yabancı dil kavramlarının öğretilmesini yeterli buluyorum.
YADAM'daki eğitim-öğretim saatlerinin dışında yabancı dil konuşabilen kişilerle konuşma fırsatlarım oluyor.
YADAM tarafından ünitelerle ilgili hazırlanan materyaller yeterli ve kapsamlıdır.
YADAM tarafından hazırlanan ders materyalleri dinleme becerileri açısından yeterli içeriğe sahiptir.
YADAM tarafından hazırlanan ders materyalleri okuma becerileri açısından yeterli içeriğe sahiptir.
YADAM tarafından hazırlanan ders materyalleri konuşma becerileri açısından yeterli içeriğe sahiptir.
YADAM tarafından hazırlanan ders materyalleri yazma becerileri açısından yeterli içeriğe sahiptir.
YADAM tarafından yapılan konuşma sınavları seviyeme uygundur.
YADAM tarafından yapılan dinleme sınavları seviyeme uygundur.
YADAM tarafından yapılan yazma sınavları seviyeme uygundur.

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023