DIŞ PAYDAŞ VİZYON, MİSYON, EĞİTİM AMAÇLARI VE PROGRAM ÇIKTILARI DEĞERLENDİRME ANKETİ

Aşağıdaki dış paydaşlarımızdan hangisine mensupsunuz?


Enstitümüzün belirlediği vizyon aşağıda yazıldığı gibidir. Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygı uyandıran, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çağa uygun mesleki bilgiyle donatılmış, donanımlı, küresel dünyaya uyum sağlayabilen, ülkesini ve üniversitesini daima ileriye taşıma gayreti içinde olan bilim insanı ve uzman yetiştiren öncü bir kurum olmak.


Enstitümüzün belirlediği misyon aşağıda yazıldığı gibidir. Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, girişimci, yenilikçi, özgüvene sahip, cesur, sorgulayan, evrensel bilgiye açık, bağımsız ve yaratıcı düşünen, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin bilim insanı ve uzmanlar yetiştirmek.


Sağlık Bilimleri Enstitüsü için belirlenen eğitim programı amaçlarının uygunluğunu değerlendiriniz.


Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.


Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir


Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.


Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir.


Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir


Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilginin sınırlarını genişletebilir


Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.


Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.


Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilir


Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.


Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilir ve çözüm üretebilir.


Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir


Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.


Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir


Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir


Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü eğitimde en güçlü 3 yönü nedir?

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü eğitiminin geliştirilmesi gereken 3 yönü nedir?

Cinsiyetiniz:


Yaşınız:

Mesleğiniz:

Çalışma yılınız:

Çalıştığınız kurum

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023