DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ

1. Aşağıdaki dış paydaşlarımızdan hangisine mensupsunuz?


2. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün hedefleri, misyonu, vizyonu hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


3. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün toplumsal katkı amaçlı hizmet ve uygulamaları hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


4. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün diğer kurum ve kuruluşlar (iş verenler, kamu, STK, dernek vb.) hakkındaki değerlendirmeniz nedir?.


5. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, paydaşları tarafından yapılan her türlü başvuruyu işleme alması, incelemesi, değerlendirmesi, cevaplaması vb. konularda hassas davranması hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


6. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün çalışma, işbirliği ve anlaşmalarda verdiği güven hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


7. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Bölge ekonomisine katkısı hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


8. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün etik konulara yönelik hassasiyetinden (uygulamalarda fırsat eşitliği, tarafsızlık, şeffaflık vb.) hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


9. Sağlık Bilimleri Enstitüsünü personelinden (idari personel, öğrenci işleri vb.) memnuniyet düzeyi hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


10. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yaptığı çalışmaların bölgemizin, şehrimizin ve üniversitemizin gelişimi hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


11. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün fiziki alt yapı ve sosyal olanaklarının yeterliliğinden ve bunların sizler ile paylaşımı hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


12. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sosyal sorumluluk faaliyetlerinden hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


13. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kurumsal başarıları hakkındaki değerlendirmeniz nedir?


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023