İÇ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ

Görev yaptığınız birim?


Çalışma alanınızla ilgili aşağıda verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Çalışma alanım fiziksel olarak yeterli büyüklüktedir
Çalışma alanımın temizlik hizmetleri yeterlidir
Çalışma alanımın bakım ve onarım hizmetleri yeterlidir
İşim ile ilgili teknolojik altyapı yeterlidir
Kurum içerisindeki park alanı yeterlidir
Çalışma alanımdaki çevre düzenlemesi yeterlidir

Üniversite ile ilgili aşağıda verilen ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Selçuk Üniversitesindeki sosyal tesisler yeterlidir
Selçuk Üniversitesindeki yemekhane hizmetleri yeterlidir
Selçuk Üniversitesindeki spor tesisleri yeterlidir
Selçuk Üniversitesindeki kütüphane hizmetleri yeterlidir
Selçuk Üniversitesinde Internet erişimi yeterlidir.
Selçuk Üniversitesindeki sağlık hizmetleri yeterlidir.

Yaptığınız iş ile ilgili aşağıda verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
İşimi etkileyen bir durum karşısında bağlı bulunduğum yöneticim tarafından bilgilendiriliyorum.
Üniversite Üst Yönetiminin personel ilişkilerindeki iletişimini uygun buluyorum.
Kurum içerisindeki mevcut haberleşme araç ve yöntemler işlerin daha iyi yapılmasında yardımcı olur.
Üniversitem bilimsel araştırmalarım için yeterli maddi destek sağlıyor.
Problemlerimi rahatlıkla üst makamlara iletebiliyorum.
İşim ile ilgili konularda inisiyatif almaya teşvik ediliyorum.
Yeni beceriler öğrenmek ve yeni yetenekler geliştirmek için birçok fırsatım oluyor.
İşimi daha iyi yapabilmek için kendim karar alabiliyorum.
İşim ile ilgili konularda karar alma sürecine dahil ediliyorum.
Bilgi ve yeteneklerime uygun bir iş yapıyorum.
İş yerinde takdir edildiğimi ve değer verildiğini hissediyorum.
Yaptığım işten kişisel tatmin duyuyorum.
Yaptığım iş ile Üniversitenin başarısı arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum.
İş performansım ile ilgi bir üst yöneticim tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyorum.
İş performansımın değerlendirme kriterleri açık olarak belirtilmiştir.
İş performansımı arttırmak için neler yapmam gerektiğinin bilincindeyim.
Kariyerimin geri kalan kısmını Selçuk Üniversitesi `nde geçirmekten memnun olurum.
Üniversitenin değerleri ile kişisel değerlerim örtüşüyor.
Selçuk Üniversitesi `nin benim için kişisel bir anlamı var.
Selçuk Üniversitesi gerçek anlamda toplumun çıkarlarını gözetir.
Üniversiteye olan katkılarım takdir edilmektedir.
Aldığım eğitimler işimi daha iyi yerine getirebilmek için yeterli düzeydedir .
Çalıştığım bölümde eğitim fırsatlarından adaletli bir şekilde faydalandırılmaktadır.
Yeterli seviyede kariyer geliştirme fırsatım olduğunu düşünüyorum.
Üniversitede görevde yükselme olanakları tüm çalışanlar arasında eşit olarak sağlanmaktadır.
Üniversitede görevde yükselmelerde başarı dikkate alınır.
Uzun dönem kariyerimin Selçuk Üniversitesi `nde olacağını düşünmekteyim

Çevrenize Selçuk Üniversitesinde çalışması tavsiye eder misiniz?


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024